Rhizomebook


Boek XXXIII


Bloesemtakken moeten altijd worden afgesneden als de knoppen nog dicht zijn en wel vroeg in de ochtend of ´s avonds.

Vogels blijven nu eenmaal vogels.

Korte takjes tussen grijs blad.

Naast opvallende middendoorns hebben ze speciale kleine randdoorns, glochidia geheten, die gemakkelijk de huid binnendringen, maar er heel moeilijk uit te krijgen zijn.

Water voelt zich niet prettig als het hoger ligt dan de grond eromheen, het is net alsof het ongeduldig wacht totdat het naar lagere gebieden kan stromen.

De brede rode dekschubben, in het midden versterkt door een in groene tint gehouden, naaldvormige ribbe, laten een schoonheid zien die de ontvankelijke beschouwer stil maakt.

Je kunt niet echt spreken van bonte bladeren, wel van een neiging naar bont blad.

Ze kunnen niet tot Kerstmis blijven staan.

Hun sterk verdikte stammen zijn na bladval helemaal glad en vaak begroeid met vlezige zijscheuten; sommige maken hun gebruikelijke ontwikkeling niet af en dienen waarschijnlijk voor de opslag van water.

De strengheid van de lijn wordt verzacht door het fladderende silhouet van de bladeren.

Wanneer we door onze zintuigen laten leiden, dan zien we dat in deze wereld van veelheden en verscheidenheden alles onderworpen is aan verandering.

Het eerste hoofdstuk is geur, geur en nóg eens geur en dan een boel aroma… ze dóen het erom dat geuren, vooral die van de nacht!

Op deze diepte gaat de stam over in een dikke paalwortel.

De knop is latent.

Het hele beeld van de wereld wordt in de vorm van landschappen voor een groot deel door de plantengroei bepaald.

Wie van ons heeft nog nooit tijdens een wandeling bloemen en grassen geplukt om ze later thuis in een vaas te zetten?

De zuigwortel vindt hier een gedekte tafel.

Gardening is the art of making beautiful pictures, but one should only see one of these pictures at a time, not a muddle of material that might compose a dozen.

Kopstekken of stengelstekken met enkele ogen kunnen direct op Hydro worden voortgekweekt.

Wit is de kleur die het meest karakteristiek is voor de lente.

Vaak zit er geen enkele orde of regelmaat in.

De bolronde wortelknol is tot 1 m breed en bedekt met een regelmatig patroon van kurkachtige uitsteeksels met een piramidevorm.

Iedere plant heeft een voor hem typische vorm van stuifmeelkorrel.

Robuuste kruipende zodevormende halfstruiken.

De bosjesvormers hebben een compacte stengelvoet met dicht opeen staande spruiten.

We kunnen nooit precies zeggen hoe de nakomelingen uit het zaad eruit zullen zien.

Tijdens de teelt wordt niet geschermd om een felle bloemkleur te verkrijgen.

Zorg dat de kluitjes voldoende vochtig zijn voor u ze plant.

Zeer kort afgesneden of met zeer langen takken, blad er grotendeels afstropen.

Helaas laat de plant vaak veel blad vallen tijdens de bloei.

U zult begrijpen dat het heel schadelijk is voor een plant om in verzilte potgrond te staan.

De planten staan nu eens niet alleen beeldig te zijn – in dit boek hebben ze een functie.

Een praatje over kleuren is niet zo eenvoudig, want in de eerste plaats moeten we er gevoel voor hebben, terwijl het in de tweede plaats een kwestie van persoonlijke smaak is.

De fraai gevederde vogeltjes zullen er blij tjilpen, bonte vlinders in de zonneschijn van bloem tot bloem fladderen en ontelbare bloemen in een oneindige reeks kleuren zullen lokken en lachen en met elkander een hoekje scheppen vol poëzie, boeiend door schoonheid en dwingend tot dromen.

De zaden in het hart ontwikkelen zich zeer lang en zijn in rijpende toestand goed te zien.

Toch kan men niet zomaar een weekend erop uit trekken om in het wilde weg en zonder enige voorbereiding allerlei kruiden te plukken die men toevallig ziet.

In een tuin die door hoge muren is omringd kan de wind echter met kracht over de muur op de planten vallen.

Planten zijn sinds onheugelijke tijden, direct of indirect, onontbeerlijk voedsel geweest voor hogere wezens.

Ze vormen zoden op stenen in snelstromende wateren, vooral bergbeken.

Niet altijd, maar dikwijls wel, gaat het gedeelte, dat beneden een bladoog aan de scheut blijft zitten tot rotten over en dan is al onze moeite tevergeefs geweest.

Als we over de voeding van onze planten spreken, dan denken we meestal slechts aan die voedingsstoffen, die ze met de wortels uit de aarde halen.

Ze hebben een hekel aan droge lucht en moeten regelmatig worden voorzien van een douche uit de plantenspuit.

Het vermogen om de ruimte rond onze huizen te zien als kamers, vormt zelfs het hart van de evolutie van een compositie die de persoonlijkheid en verlangens van de bezitter reflecteert.

De westkant van het perceel is afgebakend door een kleine tuin met stenen, waarvan de beplanting een tikkeltje groene kleur toevoegt aan de neutrale tonen van het ontwerp.

Het oneven aantal stammen is terecht een voorwaarde, omdat vooral bij een kleine hoeveelheid planten even aantallen vrijwel niet artistiek te schikken zijn.

Wil dus de schikking willig instrument zijn tot overbrenging van onze innerlijk waarden, dan dient zij aan bepaalde voorwaarden te voldoen.

De plant kan worden vermeerderd door het nemen van kopstek.

De dagelijkse verzorging geeft hun voldoening.

De weggeschoten zaden kiemen traag en komen tot leven op plaatsen en momenten, die niemand had verwacht.

Laat afgesneden stekken indrogen op de plaats van de wond.

Het blad bestaat uit een meestal dunne en vlak verbrede bladschijf, dikwijls uit een stengelachtige bladsteel en de bladvoet.

Als u vandaag meent, dat uw bloemen op volmaakte wijze hebt geschikt, zult u morgen merken, dat u nog heel andere, nieuwe en even volmaakte composities kunt maken.

De kracht van de schikking ligt niet in de geplaatste bloemen, maar in die bloemen die weggelaten zijn.

De bloemen worden in de knop gesneden.

Uit dit bruingroene en met de jaren in omvang toenemende orgaan groeien in de regel ieder jaar nieuwe kruipende of klimmende liaanachtige scheuten.

Bij het ademen geeft iemand een koolstofatoom in de lucht af, onder de vorm van een molecule CO2. De kroppen sla, die hij in zijn moestuin geplant heeft, nemen die molecule, samen met een aantal andere op, en gebruiken die om een beetje van het koolhydraat van hun bladeren fotosynthetisch te fabriceren.

Onze menselijke emoties kunnen nauw verwant zijn aan die dorre tak of die bloeiende bloesem in de schikking.

De kleur van de knop en bloem moeten hetzelfde zijn.

Als een machtig middeleeuwse burcht staat deze knop aan de top van de stengel.

Het zal niet lang duren voordat ze meterslange scheuten hebben gevormd waarmee ze alles begroenen wat ze op hun weg naar boven tegenkomen.

De kleuren blauw en lilarood ontstaan door anthocyaan.

Dit hoofdstuk is zeker het beslissendste wat de verzorging betreft, want de ervaring leert dat op dit punt de meeste fouten worden gemaakt.

Ze kunnen in 24 uur meer dan een meter groeien.

Bij het stekken vermenigvuldigt men de beste planten, die zuiver op kleur zijn.

Door het licht wordt de groei geregeld.

Neem alle mogelijke kleuren, zodat het een zeer vrolijk geheel vormt.

Wanneer de vruchten rijp zijn, laten ze los van de steel die ze met  de plant verbindt, waarbij de uit een slijmerige brei met zaden bestaande inhoud, met grote kracht in tegenovergestelde richting naar buiten wordt gespoten.

Na 1945 kwam de fel rode kleur erin, door te kruisen met een ras uit Tasmanie.

Het evenwicht dat ze aan het geheel geven verandert enorm naarmate ze verder opengaan.

Ook al spreken we van levend hout; zowel de houtvaten van de loofboom als de tracheiden van het naaldhout zijn dood.

takken worden tot op stevig hout teruggesnoeid; de lichtste takken neemt men het diepste weg.

Er kan ook veel plezier beleefd worden aan het feit, dat men eigengeteelde groenten eet.

Als we de wortels nodig hebben, dan moeten we niet het hele perk met wortel en tak uitroeien, maar tevreden zijn met een paar plantjes.

De stengel torst de bladeren, de bloemen en de vruchten van de plant.

Na een paar dagen verdwijnen de bloemen spoorloos, om na een bepaalde tijd langgerekte rode, oranje of gele bessen te doen ontstaan.

Door eenvormigheid te vermijden zal de border pas gaan leven.

Een zeefvat omvat een reeks van langgerekte cellen, die door perforaties met elkaar in verbinding staan, en hun kern verloren hebben.

Primair geel is de vrolijkste kleur van het kleurenspectrum.

Wanneer de plant zijn bloem vormt begint hij echter af te sterven en verlept geleidelijk in de komende maanden.

Bij de meeste bladeren heeft de bladvoet echter geen bijzondere vorm en gaat hij gewoon in de bladsteel over.

In de periode van bloemaanleg tijdens korte dagen is de plant gevoelig voor teveel licht.

De knotsvormige bladeren met een typisch doorschijnend venstertje aan de top groeien om en om aan een korte, in het substraat gelegen stengel en zijn aan de binnenzijde vlak tot gootvormig.

De natuur doet niets ‘zo maar’.

Iemand die weinig van een onderwerp af weet, heeft meestal een duwtje nodig en ontdekt dan, dat het onderwerp hem gaat boeien naarmate er meer details worden onthuld.

Men moet het luchten altijd vroeg op de dag beginnen.

Uit de oksels van de gootvormig gevouwen riemvormige bladeren groeien vlezige luchtwortels en bloemtakken met trossen helder paarsrode bloemen van 2 cm.

Het is gebleken dat bij sterke belichting de blauwe kleur gaat overheersen en dat is de reden waarom in zoet water en op ondiepe plekken in zee levende soorten geen rode kleur vertonen.

Al deze rassen zijn gevuldbloemig.

Doordat planten zich niet kunnen verplaatsen, ondergaan zij in de volle omvang de temperatuurverschillen tussen dag en nacht, zomer en winter.

Deze plant is zo aantrekkelijk dat u haar met beleid moet gebruiken om een anders saaie hoek van baksteen, of beton (of andere, gewonere planten) op te luisteren.

Terwijl een mooi uitzicht kan vragen om een vorm van verfraaiing of omlijsting, behoeft een middelmatig uitzicht wellicht een bepaalde afscherming.

Verder zijn de planten meestal buitengewoon sterk met kalk doortrokken, hetzij de gehele plant, hetzij bepaalde gedeelten, die afwisselend door niet verkalkte stukken verbonden zijn en zo nog een  zekere bewegelijkheid houden.

Stekken onder waternevel.

De ademhaling van planten gaat dag en nacht door.

Voor jaarrondteelt gaat het stekkenregelmatig door, wanneer de daglengte minder dan 12 uur wordt, moet men kunstlicht geven, 10-15 Watt per m2, om de plant vegatief te laten groeien.

Men kan ze ook aan een hoop rijden en de gaten met greppelaarde vullen.

Er verschijnen steeds meer dingen in de tuin die niets met elkaar of met de behoeften van de eigenaar te maken hebben.

Waar planten worden gebruikt om metselwerk, sculpturen, architectonische elementen en andere formele objecten te bekleden en te versieren, vormen ze als het ware extra steken in een borduurpatroon en moeten ze in elk seizoen mooi en boeiend zijn.

Overdag zijn de kleuren en de texturen van de beplanting in overeenstemming met de eigenschappen van de constructieve elementen (beton, steen, glas etc.), en ’s avonds verandert het karakter van het gebouw volledig dankzij de verlichting.

U kunt proberen hem te enten of te stekken, maar het is een langdurig en precies werk en nauwelijks het proberen waard.

In een rechtlijnige aanleg met perken mogen de planten de strakke vorm niet overwoekeren en daarom zetten we langs de randen een plant, die niet breed uitgroeit, maar de lijn accentueert.

Er hangt een speciale sfeer in de midzomertuin, vol herinneringen aan de zorgeloze kindertijd, een sfeer die altijd lijkt te worden gevolgd door de geheimzinnige schemering, waarin bleke bloemen, die overdag nauwelijks werden opgemerkt, ineens een lichtgevende, spookachtige gloed krijgen.

Graszoden worden eveneens als  de stenen van een muur, in een verband gelegd.

Iedere boomsoort vormt hout met een eigen structuur, hardheid en kleur.

Met haar bovengrondse (stengel, bladeren) en ondergrondse delen (wortels), brengt een plant verandering in haar eigen omgeving en dientengevolge bevordert of dwarsboomt ze buurplanten in hun ontwikkeling.

Een lid van een heterogene groep dichte zoden vormende soorten, die zich onderscheiden door de ongelijke lengte of grootte van de bladeren in ieder bladpaar; de kiel van het langere blad lijkt soms op een bochel.

Door het half gedroogde gras te opperen, wordt het hooi ook wat zachter.

Als de ent gaat uitlopen neemt men alleen de bloemknoppen weg.

De sierwaarde ligt in de gele gleuf die over de internodia loopt en die duidelijk afsteekt tegen de groene halm.

Hij zal ontdekken dat de foto’s in genen dele ‘geflatteerd’ zijn, dat de lens, hoezeer deze de volmaaktheid ook mag benaderen, slechts pover vermag vertolken hetgeen de plant te zeggen heeft.

Een felgekleurde tuinkabouter zal hier niet op zijn plaats zijn, maar wel een vaas met een 'antieke' vorm. Al moeten we oppassen, dat het niet te kunstmatig aandoet.

Het boeiende van conserveren is de uitdaging om het bloeiende juweeltje dat een bloem is, langer dan zijn normale levensduur te bewaren.

Omdat het woekeraars zijn, zijn ze opgesloten in een pot zeker beter toepasbaar dan in de volle grond.

Evenals bij een goede fotofilm is bij de plantencel reeds een derde van het volle licht toereikend om te groeien, zonder dat de plant enige schade vertoont.

Het kan voorkomen dat de stengels van de gebruikte margrieten te zwak zijn en dat zij hun koppen laten hangen. Om dat te verhinderen moet u er draden doorsteken.

Men hoort vaak dat de liefde tot planten, die in de jeugd ontstaan is, de mens zijn gehele leven bij blijft.

Wanneer men een plant in een herbarium isoleert en ze in haar eenzaamheid beschrijft, verliest men misschien het wezenlijke van haar natuur uit het oog.

Het is de moeite waard eens na te denken over planten, die met een luchtige structuur en frisse bladkleur kunnen contrasteren met de zwaarwichtige massa’s bloemen van dit jaargetij.

Weken lang volgen we geboeid de ontwikkeling.

Bloeiende kamerplanten sieren, ongeacht hun grootte, het hele jaar door uw huis met hun tere vormen en vele verschillende kleuren.

De stengels worden getrokken, alleen de eerste bloemen van een jong gewas worden wel gesneden.

Bloemschikken ontstaat uit de behoefte een langere houdbaarheid te geven aan de bloemen in het interieur.

Als zijn eindknop weggenomen is, gaat de palm dood.

Al die soorten zijn vastzittend, vrij ronddrijvende vormen zijn niet bekend.

We verbeelden ons, dat, wanneer we de ideeën en de woorden beheersen, we alles hebben wat nodig is voor onze ervaring van de werkelijkheid. Dat impliceert echter dat we woorden voor de werkelijkheid zelf aanzien, en dat we een verdere beleving van de werkelijkheid verwaarlozen.

Planten zijn, in het algemeen, wezens die op een substraat vastgehecht zijn; hun zaden worden echter verspreid, en zo kan de vegetatie haar areaal uitbreiden.

Dat is niet zo heel erg, want dat langzaam veranderende beeld heeft ook zijn charme.

Zaailingen kunnen variatie vertonen, maar er bestaan ook selecties die tamelijk zuiver en constant zijn, rood x rood en wit x wit geven de beste resultaten.

Bij elke aanleg is een eerste eis, dat deze past bij huis zowel als omgeving.

De ruimte wordt mooi afgescheiden door een oude, maar nog productieve appelboom

Verwondering is uiteindelijk een kosmisch beleven en met deze pretentie – tot verwondering te willen bewegen – tracht dit werk uit te stijgen boven het alleen-maar-estetische, boven het beperkt-fotografische en ook boven het zuiver biologische.

Met woorden en beelden proberen we ergens in hem die bewuste knop om te draaien die hem aan het schikken zet. Die hem doet sorteren, doet ordenen, doet samenvoegen, doet weglaten. Die hem standpunten in laat nemen door dingen wel of niet te doen, door dingen op een bepaalde manier te doen.

Draden geïsoleerd voorkomend, of tot kolonies van onbepaalde vorm verenigd.

De oorzaak hiervoor ligt meestal in het te vaak in huis halen.

Kwekers van nieuwe rassen zijn soms een mensenleven bezig, met behulp van zaad van verschillende naverwante gewassen door kruising en selectie bepaalde gewenste eigenschappen naar voren te brengen.

De hierop aansluitende ijl vertakte scheuten zijn van onderen eveneens verdikt.

Tuinieren is omgaan met de flora op een zo normaal mogelijke manier, door na te denken waar de planten groeien in de vrije natuur en ze deze plaats zoveel mogelijk te geven in de siertuin.

We verankeren het blad stevig in de grond en snijden dan met een scherp mesje op diverse plaatsen de nerven door.

Wat we in de regel doen om iets te begrijpen is het van de buitenkant beschrijven, er objectief over praten, zoals de filosoof in de regel pleegt te doen.

Elke vorm van beheer, ook het beheer dat de natuur aangaat, moet aan dezelfde wetten beantwoorden en rekening houden met de dualiteit van vraag en aanbod.

Eveneens ongewoon voor planten uit zonnige streken is de plotselinge overgang van de sombere Europese winter naar de eerste zonnig-warme lentedagen.

Tenzij u de plant tot rust dwingt, kan hij makkelijk 12 maanden achtereen bloeien, waarbij hij zichzelf uitput en uiteindelijk dood gaat.

Door eenvoudig zo’n tak om te buigen en halverwege stevig in de grond te verankeren, verkrijgen we binnen een paar jaar een complete nieuwe plant.

In de rotstuinen proberen sommige kleine bloembollen al op te komen, waarbij ze kleine kleurplekjes maken.

Een golf van planten volgt het water.

In het voorjaar moet u de plant insnoeien, anders groeit hij erg slierterig uit.

De ingelijste border.

Zonder bevruchting geen vruchten!

We gaan dus niet zo maar wat mooie bloemen bij elkaar zoeken, die wellicht nooit buiten met elkaar in de natuur zouden voorkomen.

Deze grondige verankering is zeker geen overbodige luxe.

Vermijd door het snoeien ook hier dat symmetrische vormen en herhalingen te opgelegd schijnen.

Het open vuur ernaast is aangenaam als de avonden koeler worden.

Het eenvoudigste tuinplan: een gazon met wat heestergroepen is het goedkoopste.

Vage lijnen van Sedum’s en grassen.

Zijn oppervlak is op vele plaatsen ingedeukt, in de lengte gerimpeld en bedekt met spitse vlezige uitgroeisels.

Door bezanden of scheuren kan men de oude zode geheel vernietigen, door bewerking met schijfeg, vleugeleg, of messeneg gedeeltelijk; ook kan men oude zode doodbijten door een kunstmestmengsel.

Veel planten komen eigenlijk pas goed tot hun recht wanneer ze boven ooghoogte hangen.

Het is mogelijk het hele jaar door bloeiende planten in huis te hebben.

De hoofdbloei valt in het najaar en de markt is dan wel eens overvoerd.

Wanneer we de lengte van de takken gaan meten, moeten we ook niet vergeten aan de diepte van de houder te denken.

Hij compenseert het gebrek aan bloemen met gevlekt groen en wit blad.

De tuin is altijd een spiegelbeeld van zijn tijd.

Het waterige weefsel in het blad is in staat scherp zonlicht om te zetten in diffuus licht dat vervolgens geabsorbeerd wordt door gangbare fotosynthetiserende weefsels.

Natte planten moeten we niet drogen, ze worden heel gemakkelijk zwart en lelijk.

Veel van onze tuinplanten zijn in meerdere opzichten waardevol omdat ze niet alleen bloemen en bladeren voortbrengen, maar ook decoratieve zaaddozen.

De blaadjes worden zwart en het hart rot in.

De eigenaar wil graag in elk seizoen van zijn ruimte buiten kunnen genieten: de planten moeten daarom rijk aan blad zijn en gedurende het hele jaar mooi blijven.

Vreet blad.

Wenken voor het gazon.

Plant de struiken in een border meer met het oog op het totale effect dan op de pracht van een enkele struik.

Ter camouflering van architectonische tekortkomingen plaatsen we aandacht trekkende plantengroeperingen.

De plant bestaat uit een lange, weinig vertakte buis, zonder dwarswanden. De op het land groeiende soorten zijn vaak door korte, kleurloze rizoiden aan de bodem bevestigd.

Zij worden veel gebruikt voor grafwerk en kerkversiering en bij uitzondering voor bruidswerk.

Hoe eenvoudiger het object, dat tot verwondering beweegt, des te inniger is die verwondering.

Het is plantenproza puur.

In de natuur bloeit de soort pas op 40-tot 75 jarige leeftijd, wanneer hij ook zijn eerste zijtakken vormt.

In nat land bij morgenwind valt dit laatste niet mee.

Over een uur zal de bloem zich weer sluiten, de ledige stuifmeelhokjes aan hun lot overlatend, doch in haar schoot het nieuwe vruchtje koesterend.

Ze heeft het liefst een beschutte plaats en het (gekneusde) blad geurt.

Immer het leven te zien in al zijn facetten, het in zijn volle rijkdom te beleven, de zo geschakeerde pracht van Moedernatuur te bewonderen, dát geeft ware levensvreugde.

Het hier en nu van het leven dat is de natuur bij uitstek.

Velen van ons zijn in wezen lui.

Blad wordt geel.

De scheuten worden geleidelijk langer en dikker en veranderen in schijknollen.

Doordat we ons best doen om de neus te gast te laten gaan aan al wat bloemengeur en bladaroma brengt, plezieren we ook nog oog en oor.

Er zijn weinig dingen zo neerdrukkend in een interieur als een paar stoffige planten die in een donker hoekje een volkomen uitzichtloze strijd om het bestaan aan het voeren zijn.

Dit boek is geen leerboek, hoewel er veel uit te leren valt.

Maar zodra men iets wil verwezenlijken, van het ogenblik af, dat men bewust iets wil maken, bevredigt een willekeurig bij elkander zetten niet meer.

Meestal zijn dit naaktbloeiende soorten, die dus hun bloemen vertonen voor de bladontwikkeling.

Planten met dikke horizontale wortelstokken.

Alleen staand, te fijn voor vermenging.

Als we een nieuwe tuin willen aanleggen, merken we al gauw dat de voorbereidende werkzaamheden, zoals het grondwerk, de aanleg van paden, het bouwen van trappen en muren, het maken van pergola’s en klimplantrekken enzovoort, veel duurder zijn dan de aanschaf van het plantmateriaal.

Sommige zijn prachtig van bloem, maar slecht bestand tegen regen en wind; andere verschieten in de zon.

Het is onbekend, wanneer het eerste levende organisme op onze planeet ontstaan is.

In het algemeen kan wel gezegd worden dat fel gekleurde tegels beter niet gebruikt kunnen worden, bij sterke zonbestraling verblinden deze de ogen.

Door de cultuurtuin en de praktijken van land- en tuinbouw vinden we het ordenen van begroeiingen door de mens zo iets vanzelfsprekend, dat we ons nauwelijks afvragen of het ook anders kan.

Als de planten al verpakt zijn, zal het hiervoor nodig zijn het papieren omslag geheel of gedeeltelijk weg te halen.

Het tongetje, een vliesachtig uitgroeisel aan de basis van de bladschijf, heeft franjes.

Doordat ze het water niet kunnen opnemen als het is afgekoeld, blijven ze met natte, koude voeten staan, wat heel slecht voor hun gezondheid is.

Als het gras nat is , sla het dan af met een lange, soepele en verende stok om de waterdruppels van de bladeren en het gras in de grond te laten glijden zodat het sneller droogt.

Potdichte struiken worden vaak van onderen kaal en onaantrekkelijk.

die voldoende dicht opeen aan de stengel zitten en zoveel mogelijk tegelijk open komen.

Kralen plant men het vroegst omdat de lichtste knolmaten de langste groeiperiode hebben tot aan de bloei.

Planten houden van elkaars gezelschap, in die zin dat ze liever bijeenstaan dan verspreid over de ruimte.

De vrucht is een fijne bruinzwarte dopvrucht.

Planten hoeven niet regelmatig water te krijgen, maar ze moeten wel regelmatig worden gecontroleerd om te zien of ze water nodig hebben.

Wie zal doorgronden wat gebeuren gaat, wanneer straks de korrel in de aarde vocht en warmte vindt?

De tussenschotten zijn aan het licht gekomen en voor de geopende vensters wachten de zaden.

Bij deze soort is het gewimperde oortje goed zichtbaar.

Helle papavers als blikvangers.

Om de god tevreden te stemmen werden hem van tijd tot tijd offers gebracht: mensen die in de heilige boom werden opgehangen.

De gordel in het blad moet goed zichtbaar zijn, al naar het ras.

Later ontwikkelen zich wortelachtige draden aan de basis om de vasthechting te versterken.

De knop wordt langer, een eerste teken van groei.

Elk patroon moet een doel hebben en mag nooit zomaar om het patroon zelf aangebracht worden of om een zwak ontwerp te verbloemen.

De mens zal veranderen en zijn houding ten opzichte van de tuin zal zich wijzigen; er zullen nieuwe wegen ontdekt worden en er komen nieuwe planten.

In het najaar na de kortedagbehandeling, vraagt dit meer zorg; de plant verbrandt dan makkelijk.

Hoewel het uitzicht op grondniveau alleen geblokkeerd wordt door de stammen, is er een opmerkelijk sterke omsloten sfeer.

De belangrijkste behoeften van alle planten zijn: licht, lucht, voeding , water.

De meeste bladeren zijn groen, maar sommige hebben smalle witte of heldergele strepen.

Zo naar de plant kijken helpt ons hun leven te leren kennen.

Het ondereinde vormt nieuwe wortels.

Structuur betekent niet alleen muren en terrassen, maar ook bomen en struiken, hagen en gras, die samen de natuurlijke horizontale en verticale elementen vormen. Op dit punt is het belangrijk te beseffen dat beplanting structureel of decoratief kan zijn, dat deze twee functies goed uit elkaar gehouden moeten worden en niet altijd gecombineerd gebruikt hoeven te worden. Het niet begrijpen van dit basisprincipe heeft al tot teveel zwakke en vormeloze tuinen zonder karakter geleid.

Wij weten weliswaar, dat we tengevolge van de eenzijdige belichting de planten nauwelijks de helft van het licht geven, dat zij in de natuur hadden, maar dat behoeft ons niet te ontmoedigen.

Wij verlangen er naar om dieper door te dringen in deze steeds wisselende wereld, naar iets dat blijvend is.

Water en voedsel zijn nodig om niet slap en lusteloos te worden en zelfs te sterven.

Als ze het naar hun zin hebben, zullen ze jarenlang terugkomen en zich uitbreiden door de tuin.

De soort zelf is overal ter wereld zo algemeen, dat de oorsprong niet meer te achterhalen valt.

Hoewel de meeste planten goed uitkomen als ze in grote groepen van dezelfde soort bijeen staan, dikwijls nog beter in een combinatie van verschillende soorten of van hetzelfde type, of juist in sterk contrasterende vormen, zijn er toch ook enkele planten die alleen kunnen staan, of in niet meer dan enkele planten in één groep.

We moeten ons bij de keuze van ons materiaal vooral niet laten verleiden door de kostbaarheid van de bloem.

Het in de grond aanwezige water komt langs de wortel in de plant.

Schuimend roze en lila.

Planten met een brede groeivorm.

Het zal u minder dan een uur kosten om het blik of de fles te pakken, de gebruiksaanwijzing te lezen, het wondermiddel te mengen, het over het onkruid te gieten en alle gebruikte spullen af te wassen.

De voortplanting kan door verschillende soorten onbeweeglijke sporen plaatsvinden.

Het grappige van het leggen van relaties tussen bloemen en andere decoratieve elementen is dat het zo stimulerend werkt; kleur, vorm, aard van het materiaal en figurenpatroon kunnen u sterk inspireren.

Bij planten herkennen we de beweging in de scheppende kracht van de vorm.

Wanneer de korrel kiemt, breekt door één van de kiemporiën een buis – de stuifmeelbuis – naar buiten en in deze buis stort zich de gehele inhoud van de korrel uit.

voornamelijk omdat planten erg populaire cadeautjes voor de feestdagen zijn, kunnen we in januari een paar van de mooiste variëteiten in de huiskamer in bloei zien staan.

Het is goed dat wij onzer aandacht ook richten op de plantengroei in zee waarover bijna nooit gesproken wordt.

Geen mens is ooit een alleenstaande bloem tegengekomen, gescheiden van elk ander plantaardig wezen, ongeacht of het een bacterie, zwam, mos, varen of bloemplant is, evenmin als er een natuurlijke ‘Robin Crusoe’ bestaat.

In het najaar plukt of verbuigt men het blad als het oog blijft zitten.

Zonnig zomergeel.

Er zijn een aantal zeer bruikbare planten waarop de luie tuinier kan vertrouwen en waarvoor hij alleen maar een snoeischaar nodig heeft.

Zijn stengel bevindt zich grotendeels onder de grond waar hij vloeiend overgaat in een bietachtige wortel.

De diepgele bloemen zijn mooi van vorm en kleur, maar niet bijzonder spectaculair in verhouding tot de massa blad en takken waaraan ze verschijnen.

De meeste primitieve vormen hebben een enkel stervormig, de meeste daarentegen verscheidene schijfvormige kleurstoflichamen.

In rijpe toestand wordt hun oppervlak helderrood.

Dikwijls denkt men dat ze ontbreekt, doch bij nauwkeuriger onderzoek blijkt ze wel aanwezig te zijn.

Wanneer een planten-liefhebber de vele catalogi van vaste planten en rotsplanten doorbladert verdrinkt hij als het ware in de hoeveelheid soorten waaruit het moeilijk is een keuze te doen.

Herfstkleuren op neutrale of alkalische grond.

Zaaddozen.

Als gevolg van het voortgaande onderzoek van onze aarde is het aantal van de in kwekerijen gecultiveerde plantensoorten steeds groter geworden.

Kunst is dan pas levend, wanneer zij vervuld is van een zekere levensbeschouwing.

Houd wel de bodem van de pot vrij van de bodem van de houder, zodat een teveel aan vocht weg kan lopen.

Behalve verkurkte bast draagt deze ook fotosynthetiserende groene vlakken.

In de herhaling van takken aan een boom, van geledingen van een stengel, van bladeren aan een tak, van nerven in een blad zit een regelmaat.

Rozen dienen drie sterke twijgen te hebben.

De stekken van augustus-september zijn prima voor potcultuur.

Het is moeilijk een advies te geven wat voor soort tuin u moet maken omdat dit afhangt van de situatie - zon, wind, grondsoort, omgeving-, van afmetingen en van uw smaak - strak: rechthoekige vormen; speels gebogen vormen -  en wensen- bloemen-, groente-, kindertuin -.

Van alle factoren die de ene tuin anders maken dan de andere, is persoonlijkheid de opvallendste.

De bloemen moet goed rijp gesneden worden.

Het voornaamste gevaar is dat men niet de juiste hoeveelheid duisternis geeft, dit is absoluut nodig.

Ze groeit namelijk vrij vlot en daarom ontwikkelen haar zaden zich relatief snel tot planten met commercieel interessante afmetingen.

We mogen niet uit het oog verliezen dat dit milieu in verband staat met de planten die erin leven, en dat voortdurend door deze gewijzigd of gevestigd wordt; anders gezegd, het milieu beperkt zich niet enkel tot de klimatische of bodemkundige factoren.

De opgezwollen stam is bedekt met een glanzend groene gladde huid, waarvan in bepaalde tijdsintervallen dunne papierachtige schillen geeloranje of wittige schors afbladderen.

De binnenkant van de halmschede lijkt wel parelmoer met een purperen gloed en doet niet onder voor sommige schelpen.

Omdat leiden in wezen een artistieke snoeimethode is, stelt zij de tuinier in staat levende planten nieuwe vormen te geven die natuurlijk of abstract kunnen zijn.

Droger houden en beter luchten.

Een goed ontwerp heeft niets te maken met praalzucht en overdaad: het gaat om eenvoud, geschiktheid voor zijn doel en persoonlijkheid.

Bladerrijke trog voor schaduw.

Het gevolg is, dat er vaak uiterst breekbare, zeer lange en kaarsrechte takken ontstaan die we eigenlijk nooit wilden hebben!

De aanblik alleen al van een kaal of vol onkruid staand stuk grond doet bij ons een verlangen naar boven komen om de orde te herstellen en van deze wildernis onze eigen versie van het paradijs te scheppen.

De bladeren van jonge exemplaren dragen van boven nog geen tanden die kenmerkend zijn voor volwassen planten.

De bloemen beginnen al na een dag te verleppen, maar gelukkig is de bloei erg rijk.

Plant ze niet allemaal tegelijk uit voor het geval het weer de boel bederft en u met een lelijk gat in de border blijft zitten.

Een vederlicht veld van planten en grassen.

Wanneer men dit boek doorbladert van het begin naar het eind, zal men eerst de laagst ontwikkelde planten afgebeeld vinden en daarna de hoger georganiseerde.

Hun wortels tasten de fundering van betonnen vijvers aan en de bladeren vervuilen het water met een giftige chemische stof die verwant is aan aspirine.

In een tuin moet je met je neus de weg kunnen vinden, dag én nacht. Bij zon en regen, van het vroege voorjaar tot middenin de winter, en dat kán.

Beperk u tot sterke planten en maak u op om complimenten in ontvangst te nemen van uw verraste vrienden, die weten dat u een hekel hebt aan tuinieren of het daar te druk voor hebt.

De doorn zet met zijn bessenpracht in ’t najaar en winter de gevel in vuur en vlam.

Tegen augustus wanneer de bloemknoppen verschijnen brengt men er glas overheen.

Vanzelfsprekend heb ik getracht de foto’s een estetisch accent te geven. Doch ook in de estetika alleen is de opdracht van dit werk niet gelegen.

Vele handige schema’s die teleurstellingen kunnen voorkomen.

Niets is zo irritant als een muur die afloopt met een reeks zinloze sprongetjes die niets met de rest van de tuin te maken hebben.

De fotosynthese-functie is overgenomen door een groene bloemsteel, die zich vertakt in de vorm van een breed geopende letter U en aan zijn uiteinden kleine witte bloemen ontwikkelt, waaruit na zelfbestuiving doosvruchten ontstaan met ongeveer tien donkere glimmende zaden.

De punt van de naald is sterk ‘verkiezeld’ waardoor deze glashard en tevens uiterst broos is.

De plant volbrengt het nog altijd onbegrepen kunststuk uit zeer eenvoudige grondstoffen, waarvan water en koolzuur de belangrijkste zijn, ingewikkelde chemische verbindingen samen te stellen.

Dit betekent dat ze vanaf midden september ’s avonds donker moet staan; kunstlicht in de avonduren heeft namelijk tot gevolg dat er wel groene bladeren worden gevormd, maar geen bloemen.

In elke uitstoelingsstreek vormen zich een aantal spruiten en worteltjes.

Indien enigszins mogelijk moet met takken nooit recht buigen en moet men ervoor oppassen met geweld dramatische effecten teweeg te brengen.

Er zijn honderdduizenden soorten zwammen bekend, en hun systematiek is een netelig probleem.

Het is hier niet mogelijk de talrijke, erg ingewikkelde methoden van de plantenecologie te beschrijven.

De wikkeldraad anderhalf maal rond de onderste schubben draaien en dan vast aantrekken, maar toch niet zó vast dat de gevoelige gedroogde planten worden afgedraaid.

De groei van een plant, zelfs die van een grote boom met al zijn takken en wortels, kan dus beschouwd worden als een voortdurende embryovorming en is dus in geen enkel opzicht te vergelijken met het volwassen stadium van een dier.

Er is geen reden waarom een grasveld op een mooie dag in januari niet gemaaid zou kunnen worden zo lang het gras niet te nat of bevroren is.

Deze plant is zo verguist geweest om haar inschikkelijkheid dat ze uit de gratie raakte, maar nu is ze bezig met een comeback vanwege het feit dat haar mooie blad zo bruikbaar is bij bloemschikken.

Een kleurige plant kan een donkere hoek alleen blijvend sieren als u voor een aanvulling met kunstlicht zorgt.

Het is verboden ongekeurde knollen te verhandelen.

Indien u regelmatig nevelt, blijft deze plant lang een decoratief onderdeel van een combinatie.

Kleurenfotografie heeft heel wat op haar geweten, want hoe makkelijk is het niet om een mooie foto te maken als de kleuren maar harmoniëren, zonder te letten op kompositie. In zwart en wit daarentegen zijn vorm, het uiterlijk, licht en schaduw heel belangrijk.

Als het najaar nadert worden vele tuinen al een beetje triest en kaal. Wie alleen aandacht heeft geschonken aan voorjaarbloeiers, zal nu gaan merken wat hij heeft verzuimd te planten.

Toch is ze mooi in de herfst als, als haar blad verkleurt en ze schuil gaat onder de rode bessen.

Dat er daarnaast behoefte bestaat aan een vrolijke noot in de herfst en een deel van de winter, wordt meestal pas beseft als we ergens kleurige bessen ontdekken.

In de natuur is immers niets zomaar.

De sierwaarde schuilt in de oranje gekleurde schijnbloemen.

De opgaande vlezige stengel van de plant is begroeid met succulente uitstulpingen, aan de toppen waarvan groepjes scherpe, 1-4 cm lange doorns staan.

De groep waaruit de alleenstaande plant naar voren springt en die we er dus als achtergrond van zien, moet er niet teveel van afwijken, hij mag integendeel van dezelfde soort zijn, waardoor deze ene plant even alle aandacht tot zich trekt.

Om te voorkomen dat deze plant zijn stengels laat hangen, moeten ze aan een stokje worden vastgebonden.

Het lijnenspel van grillige gebogen takken en verschillende bladstructuren geeft uitdrukking aan de begrippen hemel, aarde en mens.

De plant ontwikkelt haar lancetvormige bladeren maar zelden en laat haar fotosynthese vooral uitvoeren door de groene stengel.

Het gaat erom in iets te leven, en zodoende het te vatten.

De vorm van de meeste bloemen is een soort van trechter die alles uit een wijde omgeving naar het centrum schijn te voeren. Dat centrum is een hart waar, door de daaromheen stralende vorm en kleur van de bloembladen, bijen en andere insecten naar toe worden gelokt.

De planten vragen een doorlatende en goed uit het grondwater liggende grond, met een lage gloeirest, de plant is zoutgevoelig.

Alles wordt door weefsel omhuld en er is een porie aan één zijde, soms ook nog een aan de tegenoverliggende zijde der tak

De natuurlijke stengel kan onder het van draad voorziene gedeelte worden afgesneden.

De bloemen moeten meerdere kransen van lintbloemen bezitten. De lintbloemen moeten goed afgerond en breed zijn. Ook moeten zij voldoende substantie hebben voor een goede houdbaarheid.

Hun korte takken dragen enkelvoudige of oneven geveerde bladeren.

Lentebloemen vinden het prettig als ze een paar uur met hun stelen helemaal onder water staan.

Hier zijn de bladschijven gekruld, omdat ze dicht op elkaar gevouwen hebben gezeten voor ze door de groei bevrijd werden.

Voordat een plant wordt gekocht moet precies worden bepaald waar hij moet komen te staan.

Met de huidige beschikbare middelen moeten wij ons tevreden stellen met een fenomenologische beschouwing van de dingen (d.w.z. van wat zich laat zien).

Men geeft 10 uur daglicht, totdat de eindknop goed zichtbaar is.

Bloeit in verschillende heldere kleuren tot de vorst hen doodt.

Bij het snijden vernietigt men door enkele kruissneden het centrale groeipunt en ontstaan vele nieuwe bolletjes op de gewonde plaatsen.

De vrucht is een steenvrucht.

Als grassoorten ons lust en ons leven zijn, kunnen we gerust alle genoemde planten en nog meer nemen, maar we kunnen er ook 1 of 2 kiezen en het daarbij laten.

Het is zoals het is.

Eén enkele plant heeft vaak meer zeggingskracht dan een stel planten bij elkaar.

Tuinieren met de natuur.

Ze zijn binnen en buiten een vrolijke noot en geven juist de fleur die we op dat moment zo nodig hebben.

In de moderne tuinaanleg, waar alles gericht is op een ruimtewerking, heeft men uiteraard behoefte aan laag blijvende en traag groeiende heesters ter aanvulling.

Daarom niet de hals van de vaas helemaal dicht stoppen met takken.

De schikker moet steeds beslissen.

U prutst vooral met de knoppen aan de uiteinden van takken of stengels.

De versiering dient aangepast te worden aan de eigen smaak en de omstandigheden.

Als de tuin of bloembedden zijn aangelegd met de bedoeling er zoveel mogelijk uit te plukken, dan moet er natuurlijk wel voor worden gezorgd dat de periode waarin over bloemen kan worden beschikt zolang mogelijk is.

Het aanleggen van bloemperken in een gazon moet ten sterkste ontraden worden, omdat de lijn in het gazon onderbroken wordt en er moeilijkheden bij het maaien kunnen ontstaan.

Grote planten zijn heel geschikt voor een ruime kamer, maar ze kunnen ook een saaie hoek tot leven brengen.

De halmen, die normaal groen zijn, verkleuren in de herfst.

In knop snijden wanneer kleur zichtbaar is.

Het beschermende laagje dat zich over de wond vormt geeft er namelijk de kiemkracht aan.

Een oude lepel van messing of koper vullen met distels en roze immortellen en aan een kast hangen.

Wilt u iets stevigers, dan kunt u ook een dwergconifeer gebruiken.

Bij planten vertaalt de vorm de aanwezige scheppende kracht.

Voordat het licht er was, kon men ook niet spreken van de duisternis.

Voor hem, die zich de moeite wil getroosten na te gaan in hoeverre dit boek de werkelijkheid weergeeft, zal het gebruik van een loupe veelal voldoende zijn om tot de overtuiging te komen, dat de realiteit de foto’s in schoonheid verre overtreft.

Nadat ze onder glas zijn gebracht moet men luchten en stoken om het smetten van de bloemen en smeul tegen te gaan.

Afmetingen werken buiten niet hetzelfde als binnen, omdat buiten alles op grotere schaal is.

Als de stamper rijp is, is de stempel in drieën gespleten.

De halmscheden vallen niet af.

Behandel hem dus als eenjarige en gooi hem weg.

Wanneer een pot of bak erg opvallend is, kan dat een fraaie beplanting verknoeien.

Als hij vrij kan groeien produceert hij massa’s wasachtige witte, stervormige bloemen met een rood hart.

Bij een lichte aantasting vallen er enkele knopjes van de stengel en dan krijgt men veel stengels met één bloem, waarvan de waarde gering is.

Om de melksapstroom te stremmen houdt men ze enkele seconden in water van 80-90 C.

Hoe moet ik die zaden zaaien of wanneer moet ik ze zaaien?

Vaak moeten bloemstukken spectaculair zijn.

Een groot voordeel van planten in potten is dat uitgebloeide exemplaren, waarvan bovendien weinig sierwaarde uitgaat van de bladeren, naar een plek kunnen worden geschoven waar ze niet prominent in beeld komen.

De uitloper raakt dan los van de moederplant.

Hij, die geen belangstelling voor zijn tuin voelt moet wel een bijzonder saai mensch zijn.

Hoe houden we de stengels in de vereiste stand?

Voor elke twee dicht bij elkaar liggende takken snijdt u een stuk van ongeveer tweemaal de stamlengte af (liever wat te lang want zo nodig een stuk eraan zetten maakt een gelijkmatig in de vorm brengen onmogelijk) dat in het midden eenmaal rond de stam en dan naar buiten toe om de takken gewonden wordt.

Het gaat er niet om of een bloem opvallend, ongemeen groot of bijzonder van kleur is, maar of de plant groeit in de eigen tuin, daar tot volle ontwikkeling komt en past in de omgeving.

En het opgeslobberde mengsel wordt naar boven gestuurd, naar de groene delen van de bladeren.

Breng tenslotte de kroon van de boom of, als deze in meerdere etages geleed is, de delen van de kroon in een gelijkmatige omlijning, zodat niet enkele takken als stekels eruit steken en het totaalbeeld bederven.

De meeste dennen vormen na het omhakken geen nieuwe scheuten aan de stronk, zoals dat bij loofbomen gebeurt.

De soort is bijzonder veranderlijk wat kleur en tekening van en de gleuf in de bovenste vlakjes van de bladparen betreft.

Anderen vergeten de regels van met verstand snoeien en gaan ze te lijf alsof zij er nog een appeltje mee te schillen hebben en gebruiken de snoeischaar om hun tuin een kapsel aan te meten dat de planten van iedere persoonlijkheid berooft.

Een zonnige open plek in het bos zou een bron van inspiratie kunnen zijn voor een beschutte hoek van uw tuin, met een verwarmende muur of een donkere heg als achtergrond.

Het moet tenslotte geen verzameling bloeiende planten worden, maar een boeiend kleurenspel, dat de aandacht in de bloeitijd van dag tot dag gevangen houdt.

Er zijn geweldig veel soorten bloemen de kunnen worden gedroogd.

Niet minder echter door de tekst zal de lezer geïnteresseerd worden.

Het bovengrondse deel is een rankende, tot 3 m lange stengel met kleine kale bladeren, die ieder jaar vernieuwd wordt.

Binnen en buiten doet kleur voortdurend beroep op onze zintuigen. Het is dan ook niet vreemd dat kleur niet alleen onze kijk op het leven beïnvloed, maar ook onze stemmingen en gevoelens.

Als menselijke wezens hebben we een overdreven geaardheid alles terug te willen brengen tot wat er past in het leven van de mens en dat is de oorsprong van opmerkelijke vergissingen ten aanzien van het leven als zodanig.

Trouwens, de rode kleurstof heeft nog een belangrijke rol bij de assimilatie, ze absorbeert namelijk de blauwe stralen, en op diepten waar onze wieren groeien dringen vrijwel alleen blauwe stralen door.

De planten bloeien met kleine lila bloemen, die boven op de grond liggen, maar geen sierwaarde hebben.

Op de foto onderaan deze bladzijde is een fraaie bloemschikking afgebeeld die is ontstaan naar aanleiding van een oude prent waarop een bloemschikking staat afgebeeld.

Dat hangt geheel af van uw smaak en uw inrichting, het moet uiteraard goed passen.

Royaal roze op een bed van grijs.

Witte of bonte strobloemen of immortellen met wit gipskruid in een korte, buikige vaas.

Vooral voor het verkrijgen van virusvrij materiaal en voor nieuwigheden is de vermeerdering door zaad belangrijk.

Der bloemen worden in de knop gesneden en per kelk verhandeld.

De witte bloemen staan in smalle bloemhoofdjes aan vrij korte steeltjes.

Zij krijgt steeds zeer fraaie bloemen, waarschijnlijk omdat haar oorspronkelijke verschijningsvorm zo fraai is.

Voor ieder die een tuin bezit liggen de ideeën omtrent hetgeen mooi of minder mooi is anders.

Niet geheel vlakke natuursteen platen hebben het onaangename euvel dat er snel plasvorming optreedt, waardoor we er vlug op uitglijden.

De witroze omwindselbladeren zijn dun, droog en vliezig.

Wanneer u de gewoonte hebt, uw kamerplanten altijd goed te verzorgen, op tijd water te geven, bij de zon te schermen enz. dan zult u misschien met een bezwaard gemoed deze vrienden in de steek laten om een tijdje met vakantie te gaan.

Waarnemen is altijd waarnemen van iets. We kunnen waarnemen door te zien, te ruiken, te horen, te proeven en te tasten. Met andere woorden: Ik zie een plant, ik ruik een bloem, ik voel dat de bladeren behaard of glad zijn en ik tast de vorm van een vaas af. Als we om ons heen zien en ons afvragen wat we zien dan is het antwoord: een ruimte rondom ons waarin mensen (waaronder wij zelf), dieren, planten en voorwerpen een plaats vinden. Kortom wij zien een ruimte gevuld met dingen! Wat wil dat zeggen, een ding zien? Wij zien ‘het ding’ nooit alleen! We zien een vaas bloemen die op een tafel staat, een assemblage van droogmateriaal die aan de muur hangt, een oude karakteristieke beukenboom waarvan de contouren zich aftekenen tegen de horizon of blauwe lucht, een zaadpluis zwevend in de ruimte. Er bestaat dus altijd een relatie tussen ‘het ding’ en zijn omgeving.

De plaatsing van elk voorwerp moet een logisch gevolg van het ontwerp lijken en niet een idee achteraf.

Doop de bol in een bestrijdingsmiddel.

Bloemen zijn het kenmerkend sieraad van de zaadplanten; mossen en varens bijvoorbeeld kennen de bloem als zodanig niet.

Kleur is niet weg te denken uit ons bestaan.

Het oppervlak van de schijnknollen wordt tegen de bergzon beschermd door papierachtige omhulsels.

Van de in botanische werken gebruikelijke opgaven van auteurs achter iedere plantennaam heb ik met opzet afgezien, omdat de leek het letterbeeld van de namen beter in zich opneemt, wanneer het kort is.

De schijnbaar zo eenvoudige actie van wateropneming door de wortel heeft nog vele niet verklaarde aspecten.

Alle planten hebben, als ze goed gekweekt zijn, een geheel eigen gedaante, die herleid kan worden tot abstracte vormen, ze kunnen worden beschouwd als piramiden of cirkels, als verticale of horizontale lijnen of een combinatie hiervan.

Men mag echter niet vergeten, dat de relaties tussen plant en omgeving geen éénrichtingsverkeer zijn; de planten – doordat zij leven – beïnvloeden de aard van de bodem, veranderen de binnenin een plantengemeenschap tot stand gekomen micro-klimaten enz., kortom ze beïnvloeden het milieu waarin ze leven.

Verwelkt snel bij warm weer.

Deze decoratieve bamboe is eetbaar, goed winterhard, maar heeft een hekel aan wind.

De rook wordt op de kros getrokken.

Een bodem is een samengestelde formatie, die zich uit gesteenten, waaruit de aardkorst bestaat, en moedergesteente, ontwikkelt.

De bladeren vallen bij droogte weliswaar af, maar kunnen op dezelfde plaats weer aangroeien, zelfs meerdere seizoenen achter elkaar.

Deze zijn gemakkelijk te kennen aan hun lange, smalle, evenwijdig generfde bladeren, die ongesteeld zijn.

Uit een enkel blad zal altijd een groene scheut groeien, ook al is de moederplant een bont exemplaar.

Men moet bij deze plant oppassen voor verdroging, terwijl de wortels slecht bestand zijn tegen te veel vocht.

Een grijze vacht op stengel en blad.

Van veraf gezien lijkt de plant wel van zilver.

Men dient direct zonneschijn bij de stukjes droogbloemen te vermijden, want dat bespoedigt onnodig het verbleken van de bloemen!

Plant ze liever in de volle grond dan in een pot, waar ze het zelden meer dan drie jaar in uithouden.

Vertoont zich met de rijzende zon nieuwe groei op de schedel van de planten en worden de eerste knoppen van de vele voorjaarsbloeiers zichtbaar, dan geven we langzaam aan meer warmte en vocht.

De wortel van de plant geniet over het algemeen slechts weinig aanzien. Toch is de groei van de boom die ons zijn schaduw geeft en het leven van de plant die ons zijn vruchten schenkt, alleen maar mogelijk bij de gratie van de noeste arbeid die de wortel in het duister van de aarde verricht.

De kleuren oranjerood en geel ontstaan door caroteen.

Hun ontwikkeling tot levendig gekleurd apparaat heeft zich blijkbaar voltrokken als aanpassing aan de insecten die de bloem bezoeken en bestuiven.

Zo zal een exemplaar met een pionierskarakter met veel minder genoegen nemen dan een wezen dat beschikt over een tere en veeleisende inslag.

Wat vaker voorkomt is wortelrot.

Hierbij plant men ‘natgekoelde’ knollen vanaf eind juli tot in oktober.

De bloemen worden ’s morgens voor het veilen getrokken en droog aangevoerd.

De kleur groen ontstaat door chlorofyl.

Watervallen en daarop gelijkende vormen moet men zich als op bergen groeiende en aan de elementen van de natuur blootgestelde bomen voorstellen.

In de zomer krijgt hij kleine, onbetekende bloemen.

Verkleurd blad met bruine vlekken

Maar toch zijn alle handelingen die we moeten verrichten terug te brengen tot een zeer eenvoudig grondbeginsel: tracht de natuur te begrijpen en boots haar dan na.

De wet van het minimum zegt, dat de groei van de plant afhankelijk is van de groeifactor, die in het minimum aanwezig is, dat wil zeggen, die in verhouding tot de andere het minst gunstig is.

Men ploegt niet dieper dan noodzakelijk is voor het verkrijgen van een goed kiembed.

Als in bruidstooi heft het de prachtige waaiervormige stempels omhoog, bereid om te ontvangen.

Door de afwijkende kleur van het zand is duidelijk te zien waar we te weinig hebben gestrooid.

Volop regen zorgt voor een weelderige groei in gematigde klimaatzomers waar subtiele kleuren versterkt worden door zacht licht.

Geef uw planten alleen water als dat werkelijk nodig is, maar doe het dan grondig, dit bespaart tijd en water.

Het scherm is enorm houdbaar en de stengel stevig en recht, dit is wel het beste handelsras.

Een totaal bewustzijn betekent de dingen om je heen naar waarde te schatten, en niets absoluut te zien.

Gloeirest en keukenzoutgehalte moeten laag zijn.

De kromming van de eens rechte bloembodem, gepaard gaande met een zich bescheiden terugtrekken van de omwindselbladen langs de steel, bewerkstelligen de typische bolvorming van het kaarsje.

Zoals we weten, neemt de plant met behulp van het licht en het bladgroen, koolzuur uit de lucht om te groeien.

Vele prachtige rassen worden vermeerderd door de bol kunstmatig tot klistervorming te dwingen, zoals hollen, snijden en schubben, om uniform materiaal te krijgen dat op naam verhandeld wordt.

De gekeilde bladeren worden gekenmerkt door een uit witte vlekken bestaand patroon op hun oppervlak en door markante tanden aan de randen.

Aan haar bizar gevormde vertakte stengel die in tijden van droogte morsdood lijkt te zijn, groeien ei- tot lepelvormige golvende groene bladeren die de plant helemaal bedekken.

Het groeipunt, dat een bladserie met bloemen zal vormen ontstaat in de oksel van het derde loofblad van de vorige serie, dat met een bloem is geëindigd.

De planten geven in de lente zelf met uiteenlopende bladknoppen aan dat ze behoefte hebben aan licht en een dosis water.

De inhoud van het sporangium bevat vele chloroplasten en kernen. Deze gaan bij de vorming der spore van plaats verwisselen zodat nu alle kernen aan de buitenkant komen te liggen. Tegenover elke kern ontstaan dan twee flagellen, zodat de spore geheel met flagellen wordt bekleed. Nu vormt zich een betrekkelijk kleine opening aan de top van het sporangium, en de zoospore wringt zich hierdoor naar buiten. Men neemt aan, dat deze grote zoospore eigenlijk een samengestelde spore is doordat de sprangiuminhoud niet in talrijke kleine zoosporen uiteenvalt.

Onderaardse delen sterven af.

In de natuur ligt de schoonheid van beide soorten bijna helemaal onder de grond verscholen, in cultuur proberen sommige kwekers het tegenovergestelde te bereiken door de plant tot boven de wortelaanzet uit de grond te trekken.

De sterke, brede, opwaartse stoot van de speervormige irisbladeren geeft kracht en vorm, terwijl de rietjes er iets broos aan toevoegen.

In feite wordt de materie waaruit een plant bestaat bepaald door de mogelijkheden van voedselopname.

Kleine, in de modderbodem van poelen wortelende, zelden op het droge groeiende varens. Het kruipende, harige rizoom vertakt vorksgewijs en kan onbepaald doorgroeien, zodat een enkele plant soms een areaal van 20 meter of meer diameter kan beslaan.

De meeste planten zijn autotrofe organismen, die hun voedingsstoffen niet van andere levende wezens moeten verkrijgen, maar het vermogen bezitten hun lichaam uitsluitend uit anorganische stoffen op te bouwen.

De soort verdraagt zelfs een stiefmoederlijke aanpak en blijft groeien, al verzorgt men hem minimaal.

De grond mag niet te kleiachtig zijn, maar moet een humeuze indruk maken.

Eigenlijk lijken ze meer op een aan vier zijden afgeplatte cirkel.

Elke bloem moet gezien kunnen worden, ze mogen geen verstoppertje gaan spelen.

De gangbare wijze van tuinieren bestaat uit het aanplanten en uitzaaien van sierplanten, in de regel exoten die in ons land niet in het wild voorkomen, en uit het wegwieden van soorten die er wel van nature thuishoren, maar die we er niet in willen hebben en ze daarom met de term onkruiden betitelen.

Zijn tuin, die gewoonlijk een lentedroom was, zag er nu echter triest en verwaarloosd uit.

tot 3mm lange zaden hebben aan één kant een boogvormige hygroscopische naald die zich recht onder invloed van vocht en zich verdraait ten gevolge van droogte, wat bijdraagt tot de verspreiding van de zaden en hun verankering in de grond.

Een bijzonder aantrekkelijke en interessante succulent met een sterk opgezwollen caudiciforme stengel die overgaat in opgaande bezemvormig vertakte scheuten.

Het principe, het geheel, het al, de totaliteit, het universele, het abstracte.

Gedistingeerd bleekgroen blad met zilveren vlekken.

De groepering is een ding op zichzelf, en als je dat ding bestudeert door het op een overdreven manier te ontleden en uit elkaar te snijden, dan vermink je het. Het gaat dus telkens over een eenheid.

Groenblijvende struiken en coniferen hebben altijd een kluit of zijn in pot geplant, anders zouden ze niet aan de wortel komen.

Hiertoe snijdt met vroeg in het voorjaar een krachtige loot zonder bloemknop, en plant deze in een warme, vochtige omgeving.

Het is een uit zeefvaten bestaand geheel van transportvaten.

Door het werken in de tuin leren we niets te forceren daar alles hier zijn eigen tijd heeft, maar ligt ook niet in dit geduld, in dit wachten al een bekoring?

De halmen die iets minder hoog zijn dan bij de soort zelf, zijn bij de jonge plant zachtroze aan de uiteinden.

De filosofie van de aanleg van mijn tuinen is altijd de juiste eisen stellen aan planten, en de tuin zo inrichten dat mensen  zich er prettig in kunnen bewegen.

Voor verschillende gewassen interesseert de mens zich sinds de oudste tijden. Planten boden hem niet alleen voedsel, maar dienden hem ook als bouwmateriaal, als wapen, als brandstof enz.

Weten we niet precies op een gegeven moment, wat wij aan onszelf hebben, is onze stemming ons niet geheel duidelijk en zijn onze gedachten verward, juist dan kunnen we veel hebben aan het bloemschikken.

Rechtop groeiende planten, naar alle kanten vertakt, de takken meestal rond.

Wanneer een onderaardse uitloper zo’n open plekje vindt, waar voldoende licht en lucht te bekomen is, wordt daar een nieuwe spruit gevormd.

Een van de problemen bij planten in een erker of op een vensterbank is vaak de beslissing voor wie de opstelling in de eerste plaats bestemd is: de bewoner zelf of naar binnen kijkende voorbijgangers.

Grondbehandeling is veel kostbaarder.

Iedere groene plant heeft een bepaalde hoeveelheid licht nodig voor de assimilatie, die hoofdzakelijk daaruit bestaat, dat de energie van de zon met behulp van het bladgroen, het koolzuur van de lucht, de mineralen van de grond en het water nieuwe plantengroei te weeg brengt.

Wie in een grote bak verscheidene soorten bij elkaar wil planten gaat daarbij meestal uit van de verschijningsvorm van de betreffende planten: wat hoge en wat lage, een paar bonte tussen effen groen, grillige vormen tussen de strakke lijnen van hun buren.

De bladeren groeien eveneens bovenop de tepelvormige uitstulpingen.

Het best is om tussen half maart en half april te gieren, liefst bij donker weer, wanneer er regen aan de lucht zit.

Als bewust bepaalde planten op enige afstand van het raam staan, dan moeten ze af en toe van plaats worden verwisseld met planten die dichter bij een raam staan.

Het raffinement waarmede de brandhaar van de brandnetel is geconstrueerd, tart zelfs alle fantasie.

De zuigwortel heeft een toegang naar de gastheerplant geforceerd en ontplooit zich in het gebied der zeefvaten.

Een algemene regel voor het verpotten is wel dat het niet nodig is en ook beter achterwege kan blijven zolang de wortels de beschikbare ruimte en aarde nog niet helemaal benutten.

Belichting is een belangrijk onderdeel bij eenvoudige bloemschikkingen.

Ze kunnen zich gemakkelijk verplaatsen en vullen zodoende elke open ruimte weer aan.

Heeft het boeket zijn uiteindelijke vorm gekregen, besproei het geheel dan met haarspray of lak, zodat de gedeeltelijk zeer poreuze bloemen goed bij elkaar worden gehouden.

Bij bedektzadigen zitten de zaden in een vrucht; de bladeren met de zaadknoppen zijn vergroeid tot een stamper.

De wisselwerking tussen de planten, het glas, en halogeenlampen geeft een aantal indrukwekkende effecten.

Verhoog/verlaag watergift/luchtvochtigheid.

Het is verrukkelijk als van geurige bomen en hoge struiken geurwólken over de tuin uitwaaieren, en wie een grote tuin heeft kan zich enkele (liefst natuurlijk eigenlijk vele) van die geurwolk-brengers veroorloven.

Door het vele maaien worden elk jaar veel voedingsstoffen aan de bodem onttrokken.

De mens is geneigd om ideeën en woorden als op zichzelf staande feiten te beschouwen.

Een vlammend rood experiment.

Op het grasveld kon je met een bal spelen, je vond hem gemakkelijk terug; als je hem te ver het struikgewas in zou gooien, zou het je nu veel moeite kosten hem terug te vinden, wellicht zou je ‘m voorgoed kwijt zijn.

We kunnen twee dissonanten wel gebruiken, ook als zij niet naast elkaar worden geschikt, doch dan dienen we er een verbindende kleur tussen te plaatsen.

Het hongerige gewas kan met een ionenwisselaar zelf zijn royale eetlust bevredigen.

Het loofblad is een architectonisch meesterwerk.

Zaadvorming put de planten sterk uit en bij verreweg de meeste grassen kiemt in goed weiland slechts een zeer klein deel van het gevormde zaad.

Kortom, voor iedere maand van het jaar zijn wel bollen te vinden en voor allerlei doeleinden: om een nis op te vullen met één sprankelende, heldere kleur; om sierlijk uit een rieten mandje aan de muur te laten hangen, of om een hoekje van een schrijfbureau wat op te vrolijken met kleine bloempjes op ooghoogte.

Dat is de uitdaging: een keuze te maken uit de vele mogelijkheden om tot eenvoud te komen die spreekt.

De planten zijn ondergeschikt gemaakt aan het concept waarin de structuur en het hout de boventoon voert.

De korrel kiemt, de palissadelaag gaat fermenten maken, die de eiwitten en het zetmeel uit het kiemwit chemisch omzetten, waardoor deze oplosbaar worden en naar de kiem kunnen worden vervoerd, precies zoveel als voor de groei nodig is.

Algen of mos kunnen met een harde borstel en mos- of algenverdelger of gewoon met bleekwater en heet water worden verwijderd.

Deze zijn naakt als ze vrijkomen, maar vormen een wand tegen de tijd dat ze kiemen en de geslachtelijke generatie gaan vormen.

Bij laat maaien krijgt men hooi van slechter kwaliteit en blijft een droge, dorre stoppel achter, die moeilijk weer aan de gang wil.

De pluimschede begint te groeien en het pluimpje volgt zijn groei.

Het enige schoonheidsfoutje van deze prachtige posteleinachtige, geschikt voor bloembakken, is het feit dat de bloemen onder een bewolkte hemel helemaal niet opengaan.

Met kostbare grondverbetering, met een goede watervoorziening, is in een duin-tuin een helgroen grasveld mogelijk, maar is het niet als een scheur, als een wond in de in elkaar vervloeiende nuances van grijs en bruin?

De bloemen worden gesneden voor het stuifmeel zichtbaar is en moeten, voor ze worden verzonden een nacht op water hebben gestaan of men verpakt ze luchtdicht in plasticzakken

De huid van dit bladgedeelte laat licht doordringen in het binnenste van het blad.

De beste tijd van het jaar om takken van bloeiende bomen en heesters te gebruiken om het huis op te fleuren, is wanneer de kale wintertakken gaan uitbotten.

Goed afweiden oefent een zeer gunstig invloed uit op de dichtheid van de zode.

temperatuur in het heelal is -273 C. Die van het zonneoppervlak nadert de 10.000 C. Plantenleven – en daarmee al het leven – is slechts mogelijk in een klein stukje tussen deze uitersten.

Het vervelende van beschadigingen aan een plant is dat het effect ervan veelal pas een tijd later aan de dag treedt

Verplanten in droge potgrond en twee weken geen water geven.

Alleen wanneer we open staan voor alle mogelijkheden, als we blijven zoeken naar andere oplossingen, zullen we meegroeien met de tuin.

Bladcontrast in een schaduwtuin.

Het leven ontbreekt echter, waardoor droogbloemen (immortellen)  op den duur zullen vervelen.

Kevers bij wortels.

Valt gauw af, maar nieuwe bloemen openen zich.

Men begint met stekken vanaf april en gaat door tot in september, voor de normale cultuur.

Plantenlichaam draadvormig, bladachtig of schijfvormig en horizontaal uitgespreid.

In alle tijden van het jaar worden bladeren en bloemen aangelegd.

Wanneer we in het vroege voorjaar door ons land dwalen, zien we overal groene punten uit de zwarte grond te voorschijn komen.

De raadgevingen die wij ontvangen moeten geen starre recepten zijn, die slechts voor een enkel geval gelden, maar doelbewuste beschrijvingen van de behoeften voor de plantengroei.

In veel gevallen is het heel eenvoudig om met één plant te beginnen en er binnen vrij korte tijd een aantal bij te kweken.

Bij veel regenval zou weiland, dat enkel uit bosjesvormende grassen was samengesteld, zeer spoedig vertrapt en zwart worden.

De meestal groene bladeren vormen belangrijke transpiratieorganen en de plaats waar fotosynthese plaatsvindt.

Praktisch niemand zou op de gedachte komen om een huis te gaan bouwen zonder eerst bouwplannen en schema’s op te stellen; menigeen begint echter wel een tuin aan te leggen zonder enige voorbereiding, om tenslotte teleurgesteld te moeten constateren dat het niet geworden is wat hij of zij gedacht had.

Voor een mooie glans op de vruchten, worden ze met lijnzaadolie of vernis in gewreven.

Tijdens een interview in 1954 deed de Franse schilder Matisse de volgende uitspraak: ‘Een schilderij aan de muur moet als een boeket in de kamer zijn.’

Dit werk is uit verwondering geboren en is bestemd voor hen, die tot verwondering bereid zijn.

Dat moet ons doel zijn: zo snel mogelijk de kringloop in beweging zetten. De rest doet de natuur, en wij kunnen dan genieten van gezonde planten en prachtige bloemen.

Zoek een vol exemplaar uit, wat u eigenlijk alleen kunt zien door de plant van onderen te bekijken.

Kleurrijke boomschors.

Is de vaas op zich zelf al druk, dan ontstaat een strijd om de voorrang tussen de bloemschikking en de vaas; waaraan zal de meeste aandacht moeten worden geschonken?

Ze komen een plant met prachtige bloemen tegen, kopen die en nemen haar mee naar huis. Daar wordt een plaats gezocht waar de bloemen mooi uitkomen.

Dit staat bekend als vorstgat en treedt op wanneer koude lucht, die zwaar is, langs de helling naar benenden rolt en blijft hangen boven de grond en niet meer kan ontsnappen.

Het gevaar dreigt dat door deze toevoeging het accent verkeerd komt te liggen en de fantasie geremd in stede van geprikkeld wordt.

Iedere scheut draagt 4-8 grote bladeren met in de lengte lopende opgezwollen aderen en een stengelomvattende voet.

Het weidebestand wordt gevormd door een dicht warnet van bovenaardse delen van allerlei planten, waarvan de grassen het hoofdbestanddeel uitmaken.

De knop van de paardebloem bergt dus niet één, doch talrijke bloempjes-in-wording in zich.

Elk landschap en ook elke tuin bestaat uit een ordening van massieve en ruimtelijke elementen. De massieve elementen kunnen bossen zijn of gebouwen of struiken, terwijl de ruimtelijke elementen gevormd worden door meren, rivieren, velden en gazons, vijvers en perken met laaggroeiende planten. Ruimtelijke elementen zijn voornamelijk horizontaal, de massieve verticaal en het is de balans tussen de open ruimten en de gesloten massa’s, het contrast tussen horizontaal en vertikaal waardoor de tuin vorm krijgt.

De vrucht is een kokervrucht of een dopvrucht met een gedraaide snavel.

De gesnavelde vrucht bevat slechts een paar bruine zaden.

Voor dit onderzoek zou u eigenlijk een heel jaar moeten uittrekken, want juist de hoeveelheid licht, een belangrijke factor, kan in de loop van een jaar vanwege de steeds veranderende stand van de zon aanzienlijk veranderen.

De bladnerven vertonen hier en daar een gestreept aspekt; het zijn spiralen die, ingebouwd in de wand der vaten, deze tegen dichtklappen behoeden.

Het zonnige goud of geel in het blad van deze planten brengt werkelijk permanente zonneschijn in de tuin, zelfs op druilerige, natte dagen. Gebruik ze echter spaarzaam, want als u er te veel plant en ze te dicht op elkaar zet, krijgt dat deel van de tuin een ziekelijke aanblik.

Het voornaamste doel van de meeste heggen is het afschermen van een terrein, maar andere mogelijke functies kunnen zijn: het dienen als windscherm, versperring, schutting of scheiding tussen verschillende gedeelten van een tuin.

Van fotografische zijde kan dit werk wellicht belangstelling ondervinden: hier en daar zijn platgetreden paden verlaten en nieuwe wegen gezocht.

De eenvoudigste manier om een bepaalde ruimte op te vrolijken met droogbloemen is ze in een decoratieve vaas of bak te plaatsen.

Veelkleurige bladeren, glanzende noten en rijpe bessen fleuren de tuin op, als de herfstnevels verschijnen.

Behalve erachter te komen wat u op dit moment wilt en plezierig vindt, is het zinnig om er rekening mee te houden hoe u de ontwikkeling van uw tuin ziet in relatie tot uw veranderende levensstijl en verlangens over een aantal jaren.

De succulentie van de miniatuursoort heeft bijna de absolute perfectie bereikt.

De plant vormt het snelste bloei bij een daglengte van 9 uur, bij minder dan 12 uur daglengte begint de bloemvorming.

Het is aan te bevelen nieuwe stengels af te knijpen waardoor de plant compact blijft en veel meer bloemen krijgt.

Licht kan veel meer verschillen in kwaliteit en intensiteit dan het menselijke oog kan zien.

Open ruimten in een boekenkast zijn ook heel geschikt om er planten in weg te zetten. Wees echter wel voorzichtig met water geven, want water en boeken verdragen elkaar niet zo goed.

U denkt dat veel problemen met planten aan ziekten en dierlijke belagers te wijten zijn, maar in werkelijkheid ligt de oorzaak als regel bij de verzorging, ‘onmogelijke’ omstandigheden en dergelijke.

Ook kan bloemschikken voor ons een spiegel zijn, waar wij ons innerlijk in bezien.

Veranderingen en aanpassingen zijn, soms, nuttig en nodig bij het aanleggen van een ordelijke tuin, maar ze kunnen een desastreus effect op een niet geplande ruimte hebben.

Ook de kracht die het water tot in de top van hoge bomen voert is nog onbekend.

De meeste planten groeien bovendien, als ze tenminste goed worden verzorgd, vrij snel uit, zodat na enkele jaren zelfs al nodig kan zijn ze in te snoeien.

Goed licht en voldoende frisse lucht op warme dagen zijn belangrijk, maar dat geldt ook voor de temperatuur waarin de planten leven.

Van alle tuinplanten leven bomen het langst en terwijl zij groeien, geven zij een kostbare atmosfeer van tijdloosheid aan hun omgeving.

Het komt veel meer voor, dat uit de stengelvoet zich lange leden vormen, die eerst enigszins in de grond dringen en dan hoofdzakelijk zich in horizontale richting verlengen.

De bladsteel en een deel van de hoofdnerf veranderen na de verdroging van het blad in doorns.

Alles wat de mens daarna met de korrel doet is kinderspel vergeleken bij hetgeen de tarweplant voor hem volbrengt.

Het zijn merkwaardig genoeg bijna altijd dezelfde stoffen, in verschillende verhouding, die de planten voor hun voeding nodig hebben.

Beiden kunnen de hele zomer door telkens weer bloeien en ook nog in de herfst, maar reken daar niet op.

De halmscheden zijn beige neigend naar groen en hebben purperen aders met bruine vlekken.

De spruiten lopen relatief laat uit, pas aan het begin van de zomer.

Meermalen verweiden kan gemakkelijk in de voorzomer geschieden.

Als de plant teveel water krijgt, gaan haar scheuten zich namelijk verlengen, verliest zij haar typische kenmerken volledig en verandert zij geleidelijk in een onaantrekkelijk, slecht bloeiend onkruid.

Indien de lucht te droog is, vallen spoedig de onderste bladeren af.

Ze vormen de stengelvoet.

Hij heeft zich zonder hulp van de mens verspreid over de hele wereld; zijn zaden en delen van het plantenlichaam blijven namelijk drijven op water.

Onder de grond zit een snel groeiende verdikte wortel die als opslagorgaan dient.

De plant vormt nooit bladeren en daarom bevindt het bladgroen zich in de wortels, die zich ontwikkelen aan een kort rudimentair stengeltje.

De wind zal de vrucht, wiegend op zijn steel, gaan spelen als een kind met zijn rammelaar.

Bloemen brengen een element van schoonheid in ons leven en zijn een onuitputtelijke bron van vreugde.

Men kan zich moeilijk voorstellen, dat iemand, die voor de eerste maal een preparaat van een levende cel of van een weefsel door de microscoop bekijkt, niet onder de indruk raakt van de wonderlijke structuren, die het leven tot stand brengt en in stand houdt. In het bijzonder geldt dit voor plantaardige structuren, omdat het bezit van een min of meer vaste celwand dikwijls leidt tot een zeer regelmatige rangschikking en zuiver patroon.

Draden onvertakt, recht, spiraalvormig of onregelmatig gedraaid en gewonden, altijd door een sterke slijmschede omgeven, die bij kolonievormende soorten samenvloeien.

Een die nooit door het oppervlak zal breken, maar klaar is om te groeien wanneer er iets gebeurt dat de eind- of zijknoppen vernietigt.

Zomaar een willekeurige aarde, buiten opgeraapt en in een pot geduwd, zal daarom veelal tot teleurstellingen leiden, afgezien nog van het feit dat het vaak niet geoorloofd is om van openbaar terrein aarde weg te halen.

Naaldhout is in vergelijking met het hout van de loofboom eenvoudig van structuur.

Er moet gelet worden op het spel dat bomen en struiken spelen door hun massa, vorm en schaduw, of op hun ragfijne lijnenspel tegen de hemel.

Oranje ademt een sfeer van opwinding, dynamiek en drama uit, maar is bij uitstek een kleur met twee gezichten.

Zoals een molen haar functie alleen kan vervullen door haar wieken te draaien naar de wind, zo kan een plant slechts functioneel zijn wanneer ze haar bladeren draait en haar bloemen heft naar het licht.

Men treft ook planten aan die via hun wortels gifstoffen in de bodem uitstorten, welke voor andere planten schadelijk zijn, en soms ook voor de eigen zaailingen, die zich dan slechts op veilige afstand van de moederplant kunnen ontwikkelen.

Bij een aantal grassen ontstaan uit de stengelvoet vrij lange taaie leden, waardoor de knopen dus meer of minder ver uiteen komen te liggen.

Planten kunnen slechts binnen bepaalde temperatuurgrenzen bestaan.

De wortel heeft tot taak de plant of boom dusdanig in de grond te verankeren dat ook de hoogste boom de zwaarste storm kan weerstaan.

Wordt het nieuwe grasland verwaarloosd, dan zou men beter gedaan hebben, het scheuren na te laten.

Door in het planningsproces de tijd te nemen, te beginnen door precies op te schrijven wat u binnen en buiten uw ruimte hebt en welk interieur u hebt, kunt u bepalen wat u precies wilt en dat gaan kneden tot een werkbaar patroon dat voldoet aan uw eigen, unieke wensen

Geeft misvormde stengels en bloemen.

De verleiding om er veel te veel dingen in te zetten en ze rond te strooien alsof er hoe dan ook een plaats voor gevonden moet worden, moet stevig onderdrukt worden.

Wij genieten ‘en passant’ mee, want een tuin zonder geur is als een keuken zonder kruiden – koel, saai en levenloos en dat laatste letterlijk en figuurlijk.

Wanneer het microscopisch zichtbare een geordend geheel oplevert, kan er in het submicroscopische geen chaos heersen.

Ze zijn meestal rond met een verkiezelde wand en een kleine porie aan de top, die door een opvallende prop is afgesloten.

Zaadknoppen zitten op een zaadschub die weer in de oksel van een dekschub zit.

Het is op de eerste plaats de bedoeling de aandacht te richten op een bepaald punt, een element van diepte werking toe te voegen of een deel van het ontwerp te benadrukken.

Bomen die zich lenen voor leiden en snoeien, kunt u knotten tot boeiende verhoogde schermen voor tuingrenzen of om een oprit, entree of pad aan te geven.

De grote verscheidenheid in het plantenrijk wordt erin op een bijzonder didactisch verantwoorde wijze door de overzichtelijke en visueel treffende tabelletjes weergegeven.

Is de tuin een voortzetting van het huis, zoiets als een kamer buiten met een gazon als vloerkleed, hagen of schuttingen, die de wanden vormen en als versiering bonte bloemen in plaats van kussens of prenten?

Er zijn echter ook planten die in het wilde weg groeien, deze planten geven de tuin een tikkeltje natuurlijkheid en echtheid.

Verschillende typen planten, verwerkt in visueel evenwicht om hun specifieke kwaliteiten maximaal tot uiting te laten komen, roepen een gevoel op van licht en harmonie.

Men selecteerd op grove, stevige en voldoende lange stengels, die niet hol mogen zijn, om kromtrekken te voorkomen.

Op de tussenschotten hangen als druiven de transparante eitjes of zaadknoppen dicht bijeen.

In het algemeen kunnen we stellen dat de planten zich pas echt fijn gaan voelen als er voldoende licht op de bladeren valt, als de grond genoeg voedsel en water bevat en er veel lucht bij de wortels, de stengels en de bladeren kan komen.

De hartenklop van het leven behoort dus weer gevonden te worden in het rangschikken van bloemen, bladeren en takken.

De takken hechten zich vast door middel van bladranken.

Hun langgerekte ovale bovenste vakjes hebben de functie van doorschijnende raampjes.

In de zomer bloeit de schijnknol en verliest hij zijn blad, waarna de koloosale vruchtbeginsels met honderdduizenden fijne zaadjes rijp worden aan een bladloze plant.

De grasfamilie is erg veelzijdig en telt vele mooie leden.

Houtachtigen blijven normaal gesproken jarenlang op dezelfde plaats staan, want als ze eenmaal ingeworteld zijn zal het moeilijk zijn ze te verplaatsen.

Hij vormt bovengronds langgerekte paarsige bollen, die intensief uitlopen en in korte tijd veelkoppige groepen tot bestanden vormen.

Planten meestal met ronde takken, zelden afgeplat, op verschillende wijze vertakt, meestal gelatineus, soms kalk geiincrusteerd.

Wanneer de plant bijvoorbeeld door een struik heen dringt om uit de schaduw in de zon te komen, doet zij dit met behulp van bijzonder snel groeiende bladloze uitlopers.

Zoals de naam al zegt, ontwikkelen de jonge scheuten zich in de winter en zijn de halmen vierkant.

Doordat planten gemakkelijk verzet kunnen en voor een zekere afscheiding kunnen zorgen zonder dat ze het zicht volkomen belemmeren, zijn ze uitstekend als separatie bruikbaar.

Een groot gazon en enkele  bomen met een voortdurend spel van licht en schaduw kan soms bevredigender zijn dan welke bloemenweelde ook; soms is de omgeving zo ongerept, dat iedere aanplant als een inbreuk op het landschap wordt gevoeld.

De door het draaien ontstane oneffenheden worden later door het omwikkelen met crêpe weer gelijk gemaakt of althans zover afgezwakt, dat ze vrijwel van geen betekenis meer zijn voor de vorm van de krans.

Heeft soms last van krullen der bloemblaadjes, vooral bij droog weer.

Ze mogen niet te rauw worden gesneden, daar de knoppen op water slecht openkomen.

Het is verbazend hoeveel details u geleidelijk in een foto kunt ontdekken, en het vermogen om zowel geest als oog doelbewust te richten, is een van de waardevolste gereedschappen van de ontwerper.

De bloemen van deze plant zijn niet zo interessant, maar de helder oranjerode vruchten blijven vrij lang aan de plant zitten en die zijn wel een lust voor het oog.

De bijna volmaakt ronde, uiterst succulente groenblijvende bladeren lijken qua vorm en grootte op erwten en hebben typische lichtdoorlatende venstertjes, dat wil zeggen vlakjes met een doorschijnende huid.

Het moeilijkste zijn de donkere wintermaanden voor een goede bloei. De knoppen verdrogen dan.

Merkwaardig genoeg ligt het hart van de plantenanatomie niet in het hart van de plant, maar in een dunne weefsellaag tegen de buitenkant van elke stengel, tak en stam.

Planten blijven gezond wanneer zowel de standplaats en verzorging voldoen aan hun eisen.

Planten beschikken over sterke krachten om het water uit de bodem op te zuigen.

Een makkelijk, vriendelijk bodembedekkertje dat ook genoegen neemt met halfschaduw en daar geurige witte bloemetjes en aromatische bladtapijten neerlegt.

Gedurende de drogere winterperiode blijven haar eivormige, tot 5 cm lange overhangende taaie schijnknollen in leven, evenals haar leerachtige, gedeeltelijk vlezige bladeren.

Water is onmisbaar voor het leven der gewassen, dit is bijna een grondwaarheid, en men hoeft geen plantkundige te zijn om te weten dat een plant sterft als ze niet begoten wordt.

Grote exotische bloemen en vruchten, met afhangende grassen als een groot boeket in een tenen mand.

Het is de schoonheid die ons aanspoort tot volledig leven.

Vreemd genoeg zijn het juist de kleinste tuinen die de zorgvuldigste planning nodig hebben, omdat daar elke centimeter telt en de geringste besluiteloosheid onmiddellijk zichtbaar is.

Wie zal de verleiding kunnen weerstaan om aan de oevers van een waterpartij enkele bamboes te planten die weerspiegeld worden in het gladde wateroppervlak?

Planten zijn levende afgezanten van de natuur, en om goed tot hun recht te komen moeten ze een opvallende plaats krijgen, waar ze bovendien goed gezond blijven.

Kies de juiste boom, let op de vorm, groeigedrag, kleur en kweekeisen en blijf daar dan ook bij.

Indien het niveauverschil gering is en de teeltlaag dik genoeg, kan er af en toe mee volstaan worden aan de ene kant van het terrein wat aarde weg te halen en die aan de andere kant te storten.

Men heeft dan slechts één zomerproductie met meestal lage prijzen, maar het grote voordeel is dat men tweemaal productie heeft in het voorjaar en winter.

Een gedekte tafel kan door een paar bloemschikkingen enorm opfleuren, maar houd ze wel laag, zodat gasten ongestoord met elkaar kunnen praten en niet voortdurend om de bloemen heen moeten kijken.

Het plantenlichaam kan in het centrum der takken een enkele draad vertonen, die naar alle kanten vertakkingen uitzendt, of er zijn enige centrale draden, die zich elk naar buiten vertakken.

Het is de kunst van de meubelmaker de snede door de stam zo te leggen, dat de specifieke tekening van elke houtsoort het beste tot zijn recht komt.

Het is niet onnodig te zeggen, dat de aarde zo zuiver mogelijk moet zijn, want het is te begrijpen, dat als er onreinheid bij in het spel is, dat dan de tere plantjes de dupe worden.

Het is dan ook niet verassend dat zo veel tuinen weinig meer zijn dan een samenraapsel van elementen en beplanting; er gaat noch praktisch noch visueel enige werking van uit en ze slagen er niet in u, de eigenaar, het beste te bieden.

Maar toch als mijn oog zich verzadigd heeft aan het kleurengamma, dat zich telkens weer voordoet, dan doet het mij goed, als ik kan turen over een stemmig groen grasveld of de rust kan vangen van het bladerrijke bos.

Wat het arrangement van de bloemen betreft: dat wordt volkomen aan uw fantasie overgelaten.

Ondertussen zal ook het worteltje zijn groei beginnen, de wortelschede doorbreken, het wortelmutsje, dat het jonge tere worteltopje moet beschermen, voor zich uit stuwend.

Houd er rekening mee dat beschadiging tot infectieziekten kan leiden.

Ze groeien ook best in dennenschors

De doosvrucht van de planten bevat sponsachtig vruchtvlees met drievleugelige zaden.

Hoge temperaturen veroorzaken een latere bloei.

Deze zijn meestal tongvormig in het hart van het bloemhoofdje.

Elk vertakt deel vormt aan zijn ondereinde weer een uitstoelingsstreek, waardoor een kort, ineengedrongen geheel ontstaat.

Loszwemmende of aan andere planten of voorwerpen vastgehechte, boomvormig vertakte kolonies.

De planten ruiken heerlijk dankzij hun met hars verzadigde weefsels.

Er zijn ook soorten met witte en gele bloemen, waarvan sommige een lila lip hebben.

De hoofdas van een plant bestaat uit de stengel – een voor elke plantensoort cilindrisch of staafvormig deel – en de bladeren, die zijwaarts van de hoofdas groeien en gewoonlijk een beperkte groei hebben.

De planten voegen wat natuur toe en maken de plek tot een oase van rust midden in de stad.

De kegels zijn rond of eivormig en ze bestaan uit schubben met een bobbel in het midden en gegolfde randen.

Ieder organisme moet in staat zijn om alle problemen te oplossen, die zich voordoen tijdens het leven, zoals het verkrijgen van voedsel en het vrijmaken van energie.

takken van kransen  korte zijtakken voorzien en alles zeer glibberig en slijmerig.

Cellen kubiek, door een dunne laag gelatineuze stof omgeven.

We spreken hier over het ‘Gestalt’ van de plant: het geheel is meer dan de som der delen.

Vanwege de onoverzichtelijke taxonomie van het geslacht is het onduidelijk om welke soort het gaat.

Hun groene tot blauwige oppervlak is bedekt met fijne in de lengte gerangschikte papillen.

Overgenomen.

Ruikertjes.

Verdragen ze geen koude, dan worden de ondergrondse delen, nadat het blad verwelkt is, gerooid en later opnieuw geplant.

Er kan niet genoeg de nadruk op gelegd worden dat eventuele fouten meteen genoteerd moeten worden, zodra ze worden opgemerkt, om er werkelijk nut van te hebben als we veranderingen gaan aanbrengen.

Decoratieve bladvormen langs een kwekerspad.

Frisse lucht zal de schikking goed doen, alleen van tocht houdt een bloem niet.

Hier en daar een blad met subtiele crèmekleurige strepen.

Beide versmelten nu met elkaar en ons te vermeerderen plantendeel heeft nu plezier van de vitaliteit van het aldus verworven wortelstelsel.

Tocht is over het algemeen voor veel planten schadelijk, daarom moet men voor de winter de kieren van plantenvensters goed dichtmaken en bij scherpe wind er tijdelijk papier voor zetten.

De leden verschillen vaak vrij veel in lengte, wat ook weer samenhangt met de weersgesteldheid.

Dit is een gelegenheidsartikel voor Kerstmis in de kleuren rood, roze en wit.

Hij is hol, voorzien van duidelijke knopen en over het gehele middendeel onvertakt; top en voet zijn daarentegen sterk vertakt.

Het blad zuigt koolzuurgas uit de omringende lucht op en mengt dat gas door het water en de voedingsstoffen, die inmiddels vanuit de grond zijn gearriveerd.

Bij enkele bestaat de wand uit een linker- en rechterschaal, bij de meeste echter is er een groeve die de wand in een bovenste en onderste stuk verdeelt.

Een plantengek vindt het natuurlijk leuk om zoveel mogelijk verschillende planten te hebben, maar bedenk dat open gedeelten ook erg mooi staan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2013 - 2023 Rhizomebook | sitemap | rss | ecommerce software - powered by MyOnlineStore